Navigation Menu+

Belangrijke doelen

Welke doelstelling(en) hebben betekenis voor je en geven je leven betekenis?

Belangrijk betekent dat die doelstelling nu de meeste ruimte inneemt, of het grootste gedeelte van iemands tijd, energie en/of aandacht vraagt.

Zet de volgende doelen voor jezelf op volgorde van belangrijkheid. De belangrijkste krijgt 1 en de minst belangrijkste krijgt 13.

 • Leiderschap
 • Deskundigheid
 • Prestige
 • Dienstbetoon
 • Zelfstandigheid
 • Vriendschap
 • Zekerheid
 • Optimale ontplooiing
 • Idealisme
 • Genieten
 • Hoog inkomen
 • Gezin of partner of familie
 • Creativiteit

Soms heb je van die dromen die je wakker houden,
tot je ze uitvoert.
Loesje

Visualisatie oefening

Ga in gedachten naar 31 december.

Waar sta je dan, waar ben je, wat doe je, wat zie je?

Schrijf de woorden, teken de beelden.

Hoe voelt het om daar te zijn?

Wat zijn je stappen om daar te gaan komen?

Wat heb je bereikt op 1 juni?