Navigation Menu+

Inspirerende netwerken

Aandacht voor Echt
Aandacht voor Echt is een netwerk van mensen die sterke aandrang voelen om tot hoge mate van authenticiteit te komen en authenticiteit maatschappelijk actief willen uitdragen. Op dit moment bestaat het netwerk uit ongeveer 275 leden. Deze leden zijn afkomstig uit verschillende branches en o.a. werkzaam als adviseur, coach, directeur, hulpverlener, trainer en manager. Sinds medio 2008 is Aandacht voor Echt een stichting. Deze stichting draait volledig op vrijwilligers. Leden kunnen samen komen op bijeenkomsten die rondom de seizoenswisselingen plaatsvinden en begeleid worden door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt. Deze bijeenkomsten heben een eigen thema dat verder uitgediept wordt in relatie tot persoonlijke groei en authenticiteit.
http://www.aandachtvoorecht.nl


World Dialogue Foundation
De World Dialogue Foundation is opgericht als organisatie om dialoog verder te brengen in de wereld. Dit door trainingen te verzorgen en door te faciliteren op plaatsen in de maatschappij waar het erom spant. De World Dialogue Foundation heeft haar vorm en plek gekregen via de praktijk van probleemwijken in Rotterdam, getraind en op weg geholpen door Phil Lane Jr. en geïnspireerd door Marieke de Vrij.
De World Dialogue Foundation heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dialoog en door middel van projecten dialoog toe te passen in het maatschappelijke veld. Daarnaast is De World Dialogue Foundation een platform gericht op het ontwikkelen en bundelen van dialooginitiatieven.

https://www.facebook.com/worlddialogue/ 

https://www.linkedin.com/company/world-dialogue-foundation/about/