Navigation Menu+

Geluksvogel

Geluksvogels en pechvogels
Onderzoek toont aan:
Fortuinlijke mensen krijgen voortdurend buitenkansen in de schoot geworpen. Ze ontmoeten toevallig mensen die een buitengewoon gunstig effect op hun leven hebben, en ze komen kranten en tijdschriften vaak artikelen tegen waar ze iets aan hebben. Pechvogels daarentegen hebben zelden dat soort ervaringen of komen mensen tegen die een negatief effect op hun leven hebben.

Fortuinlijke mensen nemen zonder te weten waarom de juiste beslissingen. Ze schijnen gewoon te weten wanneer een zakelijke beslissing verantwoord is, of wanneer  iemand niet te vertrouwen is. Pechvogels  nemen vaak beslissingen die in mislukking en wanhoop eindigen.

De dromen, ambities en doelstellingen van fortuinlijke mensen lijken haast altijd uit te komen. En opnieuw geldt voor pechvogels het tegendeel- hun dromen en ambities worden vaak nooit meer dan een ongrijpbare fantasie.

Fortuinlijke mensen hebben ook het vermogen om tegenslag in iets positiefs om te zetten. Pechvogels missen dat vermogen en tegenslag veroorzaakt alleen verdriet en ellende bij hen.

“Geluk hebben is geloven dat je geluk hebt.”
Tennessee Williams

De vier geluksprincipes.

Onderzoek toonde aan dat geluk niets met paranormale begaafdheid of intelligentie te maken heeft. Wel met de 4 geluksprincipes.

1. Vergroot je kans om geluk te hebben.

Principe: Fortuinlijke mensen creëren het gelukkige toeval in hun leven, ze nemen het waar en grijpen het aan.

1e subprincipe: fortuinlijke mensen creëren en onderhouden een stevig ‘geluksnetwerk’. Concept is eenvoudig. Hoe meer mensen ze ontmoeten, hoe groter de kans dat ze iemand tegenkomen die ‘n positieve invloed op hun leven heeft.  Ze ontmoeten veel mensen, trekken anderen aan en ze houden contact. Dit betekent eropuit gaan. Als je veel om handen hebt, ontmoet je veel mensen en betreed je andere levenssferen. Het is een kwestie van je kansen vergroten om leuke dingen mee te maken, leuke ontmoetingen te hebben.

2e subprincipe: fortuinlijke mensen hebben een ontspannen houding tegenover het leven.Doordat ze ontspannender zijn, zien ze vaker een buitenkans, zelfs als ze die niet verwachten. Pechvogels zijn vaak wat zorgelijk. Vb: ze zijn zo druk met tellen van foto’s in de krant dat ze niet het bericht zien waarin hun een kans op 100 euro wordt aangeboden. Geluksvogels zien wat er is, i.p.v. te zoeken naar wat ze willen zien. Vb: op feestjes zijn ze niet op zoek naar levenspartner of iemand die ideale baan zal aanbieden. Ze zijn ontspannen en daarom beter afgestemd op de kansen die zich om hen heen voordoen. Ze gaan naar feestjes en luisteren naar mensen. Het klinkt tegenstrijdig, maar ze zien uiteindelijk veel meer door niet zo ingespannen te kijken.

3e subprincipe: fortuinlijke mensen staan open voor nieuwe ervaringen.
Nieuwe of zelfs willekeurig uitgezochte ervaringen vergroten het potentieel aan nieuwe kansen.

2. Luister naar je intuïtie

Principe: fortuinlijke mensen nemen vaak goede beslissingen mbv ingevingen en hun intuïtie.

1e subprincipe: fortuinlijke mensen luisteren naar hun intuïtie.
Ze gebruiken die als alarm, pas op de plaats, situatie nog eens doornemen. Onfortuinlijke hebben wel intuïtie, maar koesteren hun intuïtie niet, luisteren er niet naar als ze van zich laat horen.

2e subprincipe: fortuinlijke mensen ondernemen stappen om hun intuïtie te versterken. Door te mediteren en hun hoofd leeg te maken.

Niemand heeft meer geluk dan degene die in zijn geluk gelooft.

3. Verwacht geluk

Principe: fortuinlijke mensen hebben toekomstverwachtingen die hen helpen hun dromen en ambities waar te maken. Ze verwachten op alle gebieden van hun leven geluk te hebben, zowel in situaties waarop ze invloed kunnen uitoefenen, als waar niet. Ze hebben het vermogen om in self-fulfilling prophecy’s te veranderen en dromen te doen uitkomen. zal blijven meezitten. Vergeet niet dat fortuinlijke mensen geen gevaarlijke risico’s nemen, maar zich gewoon voorstellen dat hun toekomst alleen maar moois voor hen in petto heeft.

1e subprincipe: fortuinlijke mensen proberen hun doel te bereiken, ook al lijkt de kans op succes klein, en als het tegenzit zetten ze door. Sta open voor het idee om even te pauzeren of op ‘n andere manier je doel te bereiken, maar wees bereid om steeds opnieuw te proberen, tot je dromen en ambities zijn uitgekomen.

2e subprincipe: fortuinlijke mensen gaan ervan uit dat hun interacties met anderen altijd succesvol verlopen. Verwacht dat mensen aangenaam, vriendelijk en behulpzaam zijn en het contact productief is. Deze positieve verwachtingen hebben het vermogen om in self-fulfilling prophecy’s te veranderen.

4. Zet tegenslag om in geluk

Principe: fortuinlijke mensen zijn in staat om tegenslag om te zetten in geluk

1e subprincipe: fortuinlijke mensen zien de positieve kant van tegenslag. Ze stellen zich voor hoeveel erger het had kunnen zijn.

2e subprincipe: fortuinlijke mensen zijn ervan overtuigd dat alle tegenslag in hun leven op den duur een positief effect zal hebben. Kijk vooruit en houd voor ogen dat tegenslagen ook een positief effect kunnen hebben.

3e subprincipe: fortuinlijke mensen staan niet te lang stil bij tegenslag. Ze concentreren zich niet op de tegenslagen uit het verleden, maar op alles wat hun meezit en de leuke dingen die in de toekomst zullen gebeuren.

4e subprincipe: fortuinlijke mensen ondernemen constructieve stappen om in de toekomst verdere tegenslag te voorkomen. Leer van je fouten en bedenk nieuwe manieren om verdere tegenslag te voorkomen.

Vragen om je geluksprofiel te meten
– Soms praat ik wat met mensen in de rij bij de supermarkt of de bank?
– Ik heb niet de neiging om me zorgen te maken over het leven?
– Ik sta open voor nieuwe ervaringen, zoals ‘t uitproberen van nieuwe etenswaren of drankjes?
– Ik luister vaak naar mijn intuïtie?
– Ik heb technieken om mijn intuïtie te versterken, zoals meditatie of gewoon een rustig plekje opzoeken?
– Ik verwacht bijna altijd dat me in de toekomst leuke dingen overkomen?
– Ik probeer altijd uit ‘t leven te halen wat ik wil, ook al lijkt de kans van slagen klein?
– Ik verwacht dat de meeste mensen die ik ontmoet aangenaam, vriendelijk en behulpzaam zijn?
– Ik ben geneigd de dingen die me overkomen altijd van de vrolijke kant te bekijken?
– Ik geloof dat zelfs negatieve gebeurtenissen uiteindelijk gunstig voor me zullen uitpakken?
– Ik ben niet geneigd om lang stil te staan bij dingen die in het verleden niet goed voor me hebben uitgepakt?
– Ik probeer te leren van de fouten die ik in het verleden heb gemaakt?

Hoe leer je geluk te hebben?
Door met jezelf in ieder geval het volgende af te spreken: Ik wil vaker geluk in mijn leven hebben, en ik ben bereid om te proberen het nodige aan mijn manier van denken en handelen te veranderen.

Hoe verander ik mijn denken en handelen?
Ga het stap voor stap aanpakken. Het zal even tijd kosten om een fortuinlijk leven te creëren. Begin met gewoon wat meer contact te maken, iets vaker naar je innerlijke stem te luisteren, iets hogere toekomstverwachtingen te hebben, enz.  Na verloop van tijd zul je waarschijnlijk een klein beetje meer geluk hebben. En dat zal als een belangrijke katalysator werken voor verdere verandering. Die kleine voorvallen zullen je helpen je als een fortuinlijker mens te gedragen. En dat zal er weer voor zorgen dat je de principes van het geluk wat vaker toepast, en op die manier gaat het proces verder. Langzaam maar onafwendbaar word je een fortuinlijker mens.

Als iets duidelijk is geworden afgelopen tijd, dan is het wel dat fortuinlijke mensen hun geluk niet aan de goden hebben te danken of het feit dat ze echte geluksvogels zijn. Maar zonder het te beseffen hebben fortuinlijke mensen een denkwijze ontwikkeld die hen bijzonder gelukkig, succesvol en content maakt. Die technieken zijn zo effectief dat het er soms veel van weg heeft dat zulke mensen in de wieg zijn gelegd voor een fortuinlijk leven. Maar diep van binnen zijn ze niets anders dan anderen. Diep van binnen lijken ze precies op jou.
Het is niet moeilijk en tijdrovend om de veranderingen door te voeren die daarvoor nodig zijn. Je hebt niet meer nodig dan een oprecht verlangen om te veranderen en de bereidheid om op een heel andere manier tegen je voor- en tegenspoed aan te kijken. Je toekomst ligt niet vast. Je bent niet voorbestemd om voor eeuwig een hoeveelheid geluk te ervaren. Je kunt veranderen. Je kunt veel meer buitenkansen creëren en ervoor zorgen dat je vaker op het juiste moment op de juiste plaats bent.

Als het op geluk aankomt, ligt de toekomst in jouw handen. En die toekomst begint NU.

Hoe wordt je n geluksvogel?
Richard Wiseman