Navigation Menu+

Gevraagd leiderschap

Pak een potlood en een lege bladzijde in je persoonlijk boek en schets jouw huidige situatie als potentieel leidinggevende en de mogelijkheden die jij ziet voor jou en de organisatie of instelling waar binnen je actief bent. Welke betekenis wil jij op dit moment bereiken?  Omschrijf dit beeld wat nu opstaat met je eigen woorden.

Reflecteer vanuit de vier windrichtingen op het beeld wat je hebt beschreven.  Start bij Oost en ga me de klok mee. Noteer de antwoorden in je persoonlijk boek.

Verander nu het door jou geschetste beeld zo dat het de toekomstige situatie van jou en de organisatie en of instelling vertegenwoordigt die jij wilt creëren om de betekenisvolle belofte beter te ondersteunen.

Benoem de essentiële criteria voor het optimaal ondersteunen van de betekenisvolle belofte die in de vorige stap duidelijk zijn geworden. 

Neem voor jezelf nog even alle aantekening door en voel het aan jou gevraagde persoonlijk leiderschap. Aan jou om er nu betekenis aan te gaan geven. Succes!