Navigation Menu+

Grensvragen

De juiste vraag stellen is van belang om te weten te komen wat nodig is voor jou om de volgende stap te zetten. Alleen zo verlaat je oude patronen en kom je op plekken waar je nog nooit was. Spannend maar nodig!

One step beyond!

  1. Beschrijf een voor jou lastige situatie binnen de organisatie waar je werkt. Besteed daarbijaandacht aan: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe?
  2. Maak de zin af. Zorg voor een open en ik-gerelateerde vraag. Open vragen beginnen nogal eens met hoe of wat.

In deze situatie vraag ik me over mijn rol af: ……

  1. In grensvragen zit op een of andere manier, openlijk of verborgen, een van de volgende grenswerkwoorden: moetenwillenkunnenmogen of durven. Herformuleer, indien nodig, je vraag tot een vraag met een van deze grenswerkwoorden.(Kijk of het mogelijk is je vraag te starten met een van deze grenswerkwoorden.)

Moet ik, wil ik, kan ik, mag ik, durf ik (doorhalen wat niet van toepassing is) …….

  1. Experimenteer met elk van de andere grenswerkwoorden in je vraag. Op welke vraag vind je hetnu nog lastig een helder antwoord te geven?

Nieuwe perspectieven dienen zich aan. Wat ga jij doen om de volgende stap te kunnen zetten?