Navigation Menu+

Jouw beïnvloedingsstijl

De beste manier om te beïnvloeden is via luisteren, informeren, accepteren, inspireren en coachen, kortom…..contact maken.
Het is belangrijk om je relatie te versterken door bijvoorbeeld (rol) verwachting te verhelderen, het eens worden over de agenda of de werkwijze en continue checken of het goed gaat.

Als je wil beïnvloeden dan gaat het hierbij om je geloofwaardigheid, visie en je keuze van stijl.

Om je geloofwaardigheid te verkrijgen en te vooral behouden is het van belang als talentvolle professional om tussentijds terug te kijken op:
– Inhoud (strategie en visie);
– Structuur (stappenplan);
– Invloed en participatie (wie, wat, hoe, waar, wanneer?);
– Beschikbaarheid (verantwoordelijken en aanspreekpunten).

Er zijn drie stijlen van beïnvloeden:
1. De stijl van aansluiten
– Klant of gast centraal;
– Laat merken dat je echt geinteresseerd bent door vragen te stellen en door actief te luisteren;
– Klant of gast wordt als het ware uitgenodigd om zijn ideeën te ontvouwen, om een gedachte lijn te volgen of dieper op de materie in te gaan.

Je kunt jezelf poneren als talentvolle professional door:
– Slimme en ter zake vragen te stellen;
– Of er voor kiezen om de klant of gast te laten merken dat je hem/haar echt begrepen hebt door regelmatig goed samen te vatten en te ordenen.
In beide gevallen past een actieve luisterende houding, zorg er voor dat je contact houdt met de klant of gast en hem/haar niet eindeloos aan het woord laat. Dan ben je weinig zichtbaar en gaat het effect van je beïnvloeden verloren.

2. De stijl van confronteren
– Adviseur centraal;
– Je maak de ander iets duidelijk door jouw beeld van de situatie of van een bepaalde problematiek aan de klant of gast voor te leggen en door jouw mening naar voren te brengen.

Je kunt jezelf poneren als talentvolle professional door:
– duidelijk aan te geven wat je ergens van vindt;
– duidelijk laten merken wat jouw opvattingen, normen en verwachtingen zijn;
– feitelijke, verifiëerbare informatie waardoor de klant of gast zelf de conclusie trekt;
– aangeven van de te verwachte gevolgen/ effecten van zijn/haar gedrag (tussenvorm).

3. De stijl van energie ontwikkelen
– Samenwerking: jij en de klant of gast centraal;
– Je bent er op uit de klant of gast enthousiast te maken voor de toekomst en helpt de ander met het krijgen van een visie op de toekomst en de mogelijke weg(en) daar naar toe.

Je kunt jezelf poneren als talentvolle professional door:
– Om enthousiasme, energie te genereren voor een nieuwe situatie, bij jezelf en met je collega’s, is het van belang dat er een positief beeld, een plaatje van de toekomst wordt geschapen (Feelings follow images in een vorm van moodboards);
– Dit is visie ontwikkeling of te wel energie ontwikkelen;
– Centraal staat ‘wij samen’ en het bepalen van de uitkomsten.

Jezelf profileren vraagt dus variatie binnen de stijlen
In een verkennende fase is bijvoorbeeld de confronterende stijl vooral van belang. Echter, bij een toenemende weerstand moet er geschakeld worden naar ‘aansluiten’ om meer veiligheid te creëren en vooral naar ‘energie ontwikkelingen’, omdat vooral het voorspelbaar maken van de toekomst en de mogelijke weg daarnaartoe veiligheid geeft. Variëren is afhankelijk van het profiel dat je kiest: jezelf sterk poneren of ren ondersteunende rol of de twee uiterste polen van een stijl.