Navigation Menu+

Stel je hart open

Zorg dat je lichaam volledig is ontspannen.

Als je eenmaal inspannen bent, richt je dan ip he ademhaling en probeer je geest helemaal leeg te maken van alle gedachten.

Als er gedachten naar boven komen, richt dan je aandacht weer op je ademhaling.

Blijf in- en uitademen en en maak je geest helemaal leeg.

Denk nu aan de persoon in je leven van wie je onvoorwaardelijke liefde hebt ontvangen. Onvoorwaardelijke liefde is geen perfecte liefde of liefde zonder pijn of zonder te worden gekwetst. Het betekent slechts dat iemand jou ooit een keer, of voor een tijdje, onzelfzuchtig heeft lief gehad. Als je niet aan iemand kunt denken die onvoorwaardelijk van je heeft gehouden, dan denk je aan iemand in je leven aan wie jij onvoorwaardelijke liefde hebt gegeven.

Zit stil en laat je omringen met de warmte en tevredenheid die onvoorwaardelijke liefde me zich meebrengt, terwijl je langzaam in- en uitademt. Voel de kracht van deze liefde en hoe je je geaccepteerd voelt en het gevoel hebt dat er om je wordt gegeven zelfs met al je gebreken en onvolkomenheden.

Denk aan iemand om wie je geeft en biedt bewust je onvoorwaardelijke liefde aan die person aan. Begrijp dat het geschenk dat je hem of haar geeft, het zelfde geschenk is dat iemand aan jou gaf. Het geeft de ander het gevoel dat er om hem wordt gegeven en dat hij wordt beschermt.

Als je diezelfde onvoorwaardelijke liefde geeft aan iemand die je liefhebt, denk dan weer aan hoe je je voelt als jij onvoorwaardelijke liefde en acceptatie ervaart.

Denk weer eens aan hoe het voelt als je weet dat er iemand om je geeft, je beschermt en van je houdt ongeacht je gebreken en onvolkomenheden. Denk dan aan iemand die je kent, maar van wie je niet warm of koud wordt. Bied nu bewust deze onvoorwaardelijke liefde aan hem aan. Als je die persoon me liefde omarmt, wens je hem of haar een leven met zo min mogelijk lijden. Houd die persoon in je hart en bekijk zijn of haar toekomst. Zie zijn of haar geluk. Koester je in dat warme gevoel.

Denk nu aan iemand met wie je een moeizame relatie hebt gehad of voor wie je negatieve gevoelens hebt., Begrijp dat iemands daden vaak een manifestatie zijn van iemands pijn. Zie die persoon zoals je jezelf ziet: een mens met gebreken en onvolkomenheden die soms worstelt en fouten maakt. Denk aan de persoon in je eigen leven die onvoorwaardelijk van je hield. Denk na welk effect die liefde en acceptatie op jou hebben gehad. Geef nu diezelfde onvoorwaardelijke liefde aan de persoon voor wie je negatieve gevoelens het.

Beschouw iedereen die je ontmoet als een mens met gebreken en onvolkomenheden, die net als jij fouten heeft gemaakt, verkeerde paden is ingeslagen en soms anderen pijn heeft gedaan, maar die worstelt en liefde verdient. Schenk anderen bewust onvoorwaardelijke liefde. Overstelp ze met liefde, warmte en acceptatie in je gedachten. Het maakt niet uit hoe ze reageren.

Inspiratie uit het boek Magisch Brein Magisch Hart van James Doty.