Navigation Menu+

Talentremmers

Er zijn allerlei redenen te bedenken waardoor jouw talent niet verzilverd kan worden. Jouw talent wordt zo verspild, vernietigd of verpieterd.

Een aantal talentremmers op een rij:
– Onwetendheid (door blindheid sterft talent in schoonheid)
– Onderschatting (door je zelf of je omgeving)
– Faalangst
– Miskenning
– Discriminatie (sekse, leeftijd, ras, geaardheid)
– Het galzen plafond
– Belemmerende bedrijfscultuur
– Uitstelleritis (‘later als ik groot ben’, ‘ ik doe het later wel’ of ‘ik ben nog te jong’)
– Risico’s vermijden (de gevangenis van de zekerheid en de comfortzone)
– Minderwaardigheidscomplex
– Geen visie
– Old Boys network
– Ontbreken van geld. armoede
– Geen juiste aandacht geven
– Ontberen van energie
– Gebrek aan zelfvertrouwen
– Verkeerde zelfanalyse
– Beperkende overtuigingen
– Politieke nattigheid in organisaties (gedoe, gekonkel, sabotage, spelletjes)
– Geen persoonlijk plan of missie
– Keuzestress
– Ongeschreven regels (‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’)
– Gebrekkige zelfreflectie
– Geen zin
– Werk doen wat niet bij je past
– Jaloezie
– Zesjescultuur
– Tijdsgebrek
– Self-fulfilling prophecy (‘ik kan het niet, dus gebeurt het niet….zie je wel’)
– Gemakzucht

Ga voor jezelf eens na welke en hoeveel talentremmers herken je in jouw situatie?
Welke soort remmers komen het meeste voor: de persoonlijke, de organisatiekundige of de maatschappelijke factoren?
In hoeverre kun je met deze talentremmers afrekenen?