Navigation Menu+

Talentvolle naam

De Kabbala
‘In de naam die je kiest of toegewezen hebt gekregen, ligt je ware bestemming en missie besloten. De naam die soms verkiest dient verinnerlijkt te worden. Je moet als het ware in de sjabloon van de naam kruipen en je eigen persoonlijkheid boetseren tot je de naam geworden bent. In elke naam, of het nu die van een wezen, een mens of een ding was, ligt de definitie van zijn aard verscholen. Naamgeving was een magische kracht die God aan ons heeft verleend.’
Vrij uit het boek: ‘De geheime newton’ van Geert Kempen.

Numerologie
Evenals astrologie is de numerologie een wetenschap die ons meer over onszelf of over anderen kan vertellen. Ook de numerologie is op feiten gebaseerd. Numerologie (getallenleer) is de kennis der getallen of vibraties en wordt reeds eeuwen door grote wijsgeren toegepast. Volgens hen heeft alles een trillingsgetal. Is het toeval, dat wij op een bepaalde dag, een bepaald uur en een bepaalde minuut zijn geboren? Is onze naam toeval? Moeten wij niet een aantal belangrijke lessen leren in ons leven of bepaalde opdrachten uitvoeren? Of is toch alles toeval? Dit leven, niet meer en niet minder, en dat was het?Numerologie geeft je de kans een beter inzicht in jezelf te verwerven, te realiseren wat precies jouw gaven zijn, jouw mogelijkheden en ook beperkingen.

Numerologie geeft een analyse van uw karakter en kan mogelijk een antwoord geven op de aloude vraag “wie ben ik”. De numerologie kan je in staat stellen objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op jezelf en kan aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken. Je kunt niet alleen jouw capaciteiten ontdekken, hoe je jouw bestemming kan vervullen, maar je kan ook je beperkingen achterhalen en waar die liggen.

Klik hier wanneer je vanuit numerologie meer over jouw naam wil weten.