Navigation Menu+

Waarom deed Mark dat nou?

Leven alsof je alles om je heen en alles wat je doet voor het eerst meemaakt, vol verwondering, helemaal in het nu.

Amerikaans onderzoek wijst uit dat over jezelf nadenken in de derde persoon een vriendelijke verhouding met jezelf versterkt.

Vervang je zelfkritiek – ‘Wat deed ik dat onhandig, kan ik dan ook niets goed doen?’ – door een derde persoon-enkelvoudje: ‘Wat deed Mark dat onhandig, hij denkt dat hij niets goed doet’.

Het is een raar trucje maar werkt perfect. Oefen hier maar eens mee de komende tijd en noteer je reflectie in je ontwikkelboek.