Navigation Menu+

Wet van Sinterklaas

In de formulering ‘Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders’ omschreven in het boek van Rob de Best, zitten alle elementen die je nodig hebt om al je verlangens te realiseren: Duidelijkheid verwijst naar een doel.

Hoe scherper jouw beeld van wat je wilt en welk verlangen dat dient, des te makkelijker maak je het Sinterklaas om je te ondersteunen bij de realisatie.

Ieder verlangen is legitiem, wat betekent dat je alles mag vragen. Als je een weigering op je vraag ontvangt, betekent dit dat je de goede vraag aan de verkeerde Sinterklaas hebt gesteld.

Iedereen die zijn of haar talenten toepast en ontwikkeld, is een specifieke Sinterklaas voor vele anderen. Het meest belangrijke in toepassing van De Wet van Sinterklaas is om te leren Sinterklaas niet voor zijn voeten te lopen.

De aandacht gaat minder naar wat je ervoor zou moeten doen, dan naar wat je er voor zou moeten laten.

Negatieve emoties zijn de grootste hindernis voor Sinterklaas om te kunnen leveren. Deze veroorzaken gedachten waardoor het verlanglijstje vernietigd wordt. Emoties zitten in jou, nooit in de gebeurtenissen of de mensen die deze emoties activeren. Des te minder negatieve emoties, des te minder oordelen. Hierdoor ben je in staat omhet verlangen achter de emotie te vinden en de vraag te stellen die tot voldoening van dat verlangen leidt.

De ideale structuur van het verlanglijstje is: Gedrag, Gevoel, Gevolg, Verzoek: wat neem je waar, wat voel je daarbij, welk verlangen wordt dan niet vervuld, welk concreet verzoek heb je, aan wie?

Wat zijn jouw verlangens?

De volgende stappen kunnen bijdragen om meer contact met je verlangens te krijgen.

Stap 1

Houd een week lang bij wat je allemaal doet op een dag. Je kunt deze oefening zo pittig maken als je zelf wilt door bijvoorbeeld ieder half of heel uur een notitie te maken van wat je op dat moment aan het doen bent of het laatste half uur gedaan hebt. In de meest eenvoudige vorm gun je je aan het einde van de dag een paar momenten om op te schrijven wat je die dag gedaan hebt.

Aan het eind van de week neem je het logboek door, waarbij je probeert uit te vinden welk verlangen van jou baat heeft gehad bij welke handeling.

Stap 2

Je gebruikt hiervoor de lijst met verlangens verder beschreven onderaan. Onderzoek bij jezelf of je deze verlangens herkent en welke strategie je gebruikt om ze te realiseren. Je kunt de oefening meer persoonlijk maken door allereerst aan te geven welke verlangens voor jou het meest belangrijk zijn. Het kan ook gebeuren dat je er achter komt dat je sommige verlangens wel kent, maar dat die niet lijken te kunnen worden vervuld. Bedenk dan wat je aan Sinterklaas zou willen vragen.

Stap 3

Houd voor de aardigheid eens bij aan welke strategieën van anderen jij je ergert. Onderzoek vervolgens welke van jouw verlangens daarbij in de knel dreigen te komen.

Verlangens

Fysiek
Voeding
Spel
Veiligheid
Zekerheid
Verzorging
Gezondheid
Gemak
Comfort
Bescherming
Fysieke
integriteit

Emotioneel
Erbij horen
Er toe doen
Emotionele
Balans
Harmonie
Vriendschap
Empathie
Meeleven
Rouw
Affectie
Intimiteit
Authenticiteit
Participatie
Schoonheid
Esthetiek
Verbinding
Vertrouwen
Creativiteit
Ondersteuning
Vieren
Acceptatie
Inspiratie
Zelfexpressie
Bijdragen
Geruststelling

Mentaal
Efficiency
Begrip
Competent
Naar intentie
begrepen worden
Privacy
Controle
Voorspelbaarheid
Eerlijkheid
Gedeelde
werkelijkheid
Gehoord worden
Waardering
Respect
Erkenning
Gezien worden
voor wie je bent
Gelijkheid
Vrijheid
Betrouwbaarheid
Orde
Helderheid
Autonomie
Keuzevrijheid
Structuur
Verzekering

Zingeving
Consideratie
Betekenis en doel
Liefde
Vrede
Hoop


Noteer voor jezelf in je ontwikkelboek jouw verlangens.

Jouw gevoelens

Prettige gevoelens duiden op een vervuld verlangen, onprettige gevoelens op een onvervuld verlangen. Contact houden met je gevoel is daarmee de ingang naar het contact met je verlangens.

Gevoelens bij vervulde verlangens:
Dankbaarheid: erkentelijk, ontroerd, vervuld, tevreden
Hartelijk: warm, openhartig, mededogend,
Zelfverzekerd: vastberaden, sterk, trots, competent
Vrolijk: blij, opgetogen, energiek,
Vreedzaam: vertrouwend, hoopvol, zachtmoedig, sereen, comfortabel
Betrokken: gestimuleerd, aandachtig, nieuwsgierig
Opgewekt: enthousiast, verwonderd, attent
Gevoelens bij onvervulde verlangens:
Angst: bang, ongerust, paniek, verschrikt, bezorgd, bevreesd, wantrouwig
Boos: rancuneus, verbolgen, hels, woedend, ziedend, kwaad, razend
Frustratie: ergernis, irritatie, ontstemd, ontevreden, ongeduldig, verveeld
Stress: gespannen, nerveus, ademloos, zenuwachtig
Verdriet: teleurgesteld, jaloers, hunkering, depressief, ontmoedigd, eenzaam
Onzekerheid: kwetsbaar, moedeloos, onveilig, apathisch, verward
Schaamte: schuldig, gene, ongemakkelijk
Verwarring: onthutst, perplex
Vermoeidheid: slaperig, leeg, futloos, mat
Afkeer: walging, afschuw, verbittering

Noteer voor jezelf in je ontwikkelboek welke gevoelens jij herkent bij vervulde en niet vervulde verlangens.

De juiste gedachte.

Neem een situatie voor de geest waarin je gedrag door een emotie werd bepaald en niet door wat je eigenlijk wilde.

Je kunt dan gaan voordenken over wat je wel wilt als je weer met een dergelijke situatie of persoon wordt geconfronteerd. De fysieke oefening is zeer effectief. De resultaten van deze oefening merk je vooral doordat je door de dag heen een beter contact hebt met veranderingen in je gevoel waardoor je meer efficiënt en meer zoals je dat zelf zou willen, kunt reageren.

Deze oefening is gericht op het vergroten van je lichaamsbewustzijn. Het Engelse begrip sensing wordt hier gebruikt. Neem hier iedere dag een kwartier voor, bij voorkeur in de ochtend. Ga rechtop zitten en breng je aandacht naar je rechterarm, achtereenvolgens naar je rechterbeen, je linkerarm en je linkerbeen.

Scan je ledematen, waarbij je aandacht in de eerste ronde is gericht op de aanraking van de huid met de stof van je kleding of met de lucht of met andere ledematen; de tweede ronde is de aandacht gericht op het sensen van je ledematen; de derde en laatste ronde is de aandacht verdeeld tussen aanraken en sensen, wat betekent dat je beide sensaties tegelijkertijd waarneemt.

Noteer voor jezelf in je ontwikkelboek na elke oefening telkens wat je hebt waargenomen.